onsdag 16 mars 2011

Strategisk härdsmälta

Det som nu har hänt med flera kärnkraftsreaktorer efter jordbävningen i Japan är ännu en allvarlig bekräftesle på att det motsånd mot kärnkraften som Centerpartiet bedrivit i alla år varit befogat.

För mig, och säkert många andra, som aktivt kämpat för en snabbare kärnkraftsavveckling känns därför just nu partiets "strategibyte" genom energiöverenskommelsen med alliansen särskilt frustrerande.

Även om det som hänt i Japan inte utan vidare går att översätta till svenska förhållanden,vilket kärnkraftens vänner också varit snabba att påpeka, visar det ändå än en gång att stora kärnkraftkatastrofer kan hända och förr eller senare händer runtom i världen.

Man känner sig heller inte mycket bättre av att höra våra centerministrars kommentarer när de tillfrågas om vad vi för Sveriges del kan dra för slutsatser av det inträffade.Det man svarar kunde lika gärna ha sagts av Jan Björklund ,Carl B Hamilton eller någon annan av kärnkraftsfundamentalisterna i alliansregeringen.

Hur kunde mitt kära centerparti hamna så fel i kärnkrafsfrågan ? Var det verkligen genomtänkt av partiledningen att, i någon slags förhoppning om att lättare nå målet genom att kompromissa, låta taktiken överordnas ideologin ?

Hur skall väljarna kunna förstå och tro på att vi egentligen inte ändrat uppfattning utan bara bytt strategi när vi nu i en ny kärnkraftsdebatt kommer att tvingas försvara en energiöverenskommelse som innebär att nya kärnkraftverk får byggas ?

Nu sitter vi där med vår tvättade hals med en ny global kärnkraftsdebatt under uppsegling och skall försöka förklara varför vi låtit sossar och andra överta våra tidigare ståndpunkter bara för att hålla ihop alliansregeringen.

För mig känns det som en strategisk härdsmälta.

Inga kommentarer: